MERA METAL Spółka Akcyjna
04-994 Warszawa, ul. Poezji 19
Telefon: +48 (22) 872 99 96; +48 (22) 872 03 11; +48 (22) 872 90 11
Fax: +48 (22) 872 92 83
e-mail: biuro@merametal.pl

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Rejestr Przedsiębiorców nr KRS0000032431
NIP 622-010-63-24

Kapitał zakładowy: 5.058.399,64 zł
Kapitał wpłacony: 4.375.000 zł


01.04.2008 r. nastąpiło połączenie Zakładów Automatyki Przemysłowej ZAP Spółki Akcyjnej (spółka przejmująca) z MERA-PNEFAL Zakładem Produkcji Części Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmowana). Wraz z połączeniem nastąpiła zmiana nazwy spółki z ZAP S.A. na MERA PNEFAL ZPC S.A.
23.09.2009 r. nastąpiła zmiany nazwy spółki z MERA PNEFAL ZPC S.A. na MERA METAL S.A..

http://www.merametal.pl


Copyright ©2006   ZAP Rachunkowość (hosting strony) webmaster@zapr.pl     www.zapr.pl